În cursul lunii septembrie, Direcţiile judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au desfăşurat circa 8.070 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare sau alcoolice, dar şi a celor de depozitare a produselor alimentare, a seminţelor, legumelor şi fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare, manipularea și prelucrarea acestora, controlul dăunătorilor, condiţiile de igienă şi de funcţionare ale unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate peste 90 de avertismente precum şi aproximativ 95 de amenzi contravenţionale în valoare totală de peste 170.000 lei.

La Braşov, inspectorii nu au depistat nereguli grave, valoarea amenzilor ajungând abia la suma de 600 de lei.