Brașovul este centru de evaluare la nivel național!

   270 de candidați au fost admiși la Brașov pentru a susține, miercuri, 18 iulie 2018, proba scrisă a examenului de definitivat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, sunt 40 de discipline la care candidații au optat să susține examen.

 Brașovul se află printre județele unde a fost organizat și un centru pentru corectarea lucrărilor la nivel național.

 Rezultatele examenului vor fi afișate în 24 iulie.

  Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

 La Brașov examenul va fi susținut la la Colegiul Naţional „Unirea" . Candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. Examenul va începe la ora 10.00. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerinţe speciale, care au solicitat acest lucru.

  Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional ( la nivelul inspectoratelor şcolare din judeţele Alba, Bihor, Braşov, Iaşi, Prahova şi din Municipiul Bucureşti).

  Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

  Primele rezultate vor fi afişate în data de 24 iulie 2018, iar contestaţiile se pot depune la centrele de examen, în zilele de 24 iulie 2018, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie 2018, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018.