Sari la conținut
serviciul-salvamont-angajeaza-salvatori-montani

Serviciul Salvamont angajează salvatori montani. După ce la concursul inițial s-a ocupat un singur post din cele 6, reprezentanţii Salvamont organizează un nou concurs de recrutare. Daca la concursul anterior la toate cele 6 posturi era prevăzută o vechime de minim 4 ani, la acest concurs, un post este cu vechime minim 4 ani, iar celelalte 4 sunt sunt fără vechime. Condiția este să dețină atestat de salvator montan.

Candidații trebuie să îndeplinească câteva condiţii generale:


a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care


Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 17.06.2021 ora 16.00 la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, Brasov.

Comentarii

Ultimă oră