Sari la conținut
respecta-si-vei-fi-respectat

Cetățenii trebuie conștientizați continuu că trebuie să adopte un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării si al normelor de conviețuire socială, întrucât încălcarea acestor norme atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz. De asemenea, este important de știut că și în starea de urgență sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de ordonanțele militatre pot fi cumulate cu sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de legile în vigoare.


Conform reglementărilor în vigoare, răspunderea penală și contravențională intervine de la vârsta de14 ani.


Legea 61/1991, modificată cu Legea 192/2019 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice prevede măsurile de sancționare care pot fi luate în caz de abatere, iar cetățenii trebuie să se informeze/să fie informați cu privire la situațiile în care contravenția se poate transforma în infracțiune.

Întrucât perioada stării de urgență presupune schimbarea unor comportamente sociale care pot fi percepute de anumite persoane drept restrictive, pot fi comise și fapte care intră sub incidența Legii 192/2019 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.


Potrivit acestei legi, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională următoarele fapte:

l Săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure odinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;


l Consumarea băuturilor alcoolice in instituții și spații publice;


l Constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul comiterii de fapte în afara legii, precum și actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;


l Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a organelor de ordine publică;


l Scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locurile publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;


l Tulburarea liniștii locatarilor, intre orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00.


Unele dintre faptele comise se pot transforma, din cauza gravității, în infracțiuni, și pot fi pedepsite cu amendă penală sau cu pedeapsa închisorii, după cum urmează:


- art 371 - constituie infracțiunea de Tulburarea ordinii și liniștii publice și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:


Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică.


- art 372 - constituie infracțiunea de Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă:


Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun:


-cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire;


- arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice;


-substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant.


Așadar, o corectă informare cu privire la faptele care pot fi sancționate contravențional/penal ar putea preveni săvârșirea acestora, iar sarcina aparține deopotrivă societății, dar și fiecărui individ în parte.

Comentarii

Ultimă oră