Sari la conținut

Prima ședință a noii Comisii Tehnice de Urbanism, formată doar din specialiști, va avea loc săptămâna viitoare

Prima ședință a noii Comisii Tehnice de Urbanism, formată doar din specialiști, va avea loc săptămâna viitoare.

Din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), fac parte reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România, filiala Brașov-Covasna-Harghita, membri ai Registrului Urbaniștilor din România, reprezentanți ai departamentelor tehnice din Primăria Brașov și un reprezentant al societății civile. Este prima comisie tehnică formată exclusiv din specialiști, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Această comisie are un rol consultativ, cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului-șef al Municipiului Brașov. Comisia Tehnică de Urbanism are în componență 13 membri, care, începând de săptămâna viitoare, vor aviza toate documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Comisia Tehnică de Amenajare a teritoriului și Urbanism are în componență 13 membri, care, începând de săptămâna viitoare, vor aviza toate documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism și are următoarele atribuții:

- analizează documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism (PUZ și PUD), precum și studiile de fundamentare sau cercetare și în vederea emiterii avizului arhitectului șef;

- analizează studiile și documentațiile de urbanism întocmite din lista de proiecte aprobată de consiliul local în etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz de consultare, aviz de principiu, după caz);


- poate semnala disfuncționalitățile apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit etc.) și face propuneri de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.


- analizează, la solicitarea altor compartimente din Primăria Municipiului Brașov, documentații specifice.

Comentarii

Ultimă oră