Sari la conținut
la-cadastru-tot-inchis-

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Braşov a anunţat că prelungeşte sistarea activitatii de relaţii cu publicul la ghişeele sale din municipiul Braşov, până la data de 27 noiembrie, inclusiv. Altfel spus, ghişeele ar putea să se redeschidă cel mai devreme săptămâna viitoare, miercuri - 2 decembrie, având în vedere că 30 niembrie şi 1 decembrie sunt zile libere legale. Activitatea cu publicul a fost închisă din 20 octombrie, din cauza cazurilor Covid 19 confirmate în rândul angajaţilor, iar de atunci restricţiile au fost prelungite succesiv.


În această perioadă, persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici, executorii judecătoreşti vor continua să depună cererile exclusiv on-line, însoţite de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea, în format electronic sau pe suport informatic, eliberarea documentelor fiind făcută exclusiv in format electronic.


Celelalte persoane fizice sau juridice pot solicita exclusiv on-line extrase de carte funciară pentru informare şi extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul birourilor notariale sau a persoanelor fizice/juridice autorizate.


Pentru restul serviciilor, cererile se pot depune utilizând serviciile specializate de poşta sau de curierat, cu achitarea tarifelor prin ordin de plată sau mandat poştal.


De asemenea, solicitanţii pot primi informaţii referitoare la serviciile oferite de BCPI Brasov accesând site-ul www.opcibv.ro sau telefonic.


Activitatea la ghişeele BCPI Făgăraş, BCPI Rupea şi BCPI Zărneşti se va desfăşura fără restricţii.

Comentarii

Ultimă oră