Sari la conținut

Poarta principală, a Vămii, Poarta Schei sau  a Ecaterinei. Sunt căile de acces în  cetatea medievală a Braşovului, ale cărei ziduri au apărat comunitatea de invaziile diverşilor atacatori.

Unele intrări mai există şi azi, în variantă neîncuiată, desigur, altele au fost dărâmate pentru a face loc schimbărilor unei lumi ce se moderniza.
Principala poartă a cetății Brașov se afla la capătul Uliței Căldărarilor, numită  mai târziu a Porții, iar astăzi strada Republicii. Pe sub turn treceau care și pietoni cotind în unghi drept printr-un gang întunecos. Seara, se închideau cele două masivi porţi de stejar, mișcate pe şine de fier.  După numeroase asedii, cutremure şi incendii, poarta s-a şubrezit, fiind în pericol să se prăbuşească, astfel că  în 1857 a fost dărâmată.
Poarta Vămii, situată la capătul străzii Mureșenilor de astăzi (pe atunci strada Vămii), era compusă dintr-un  bastion circular și un turn. Prin 1560 acest punct de apărare deţinea câteva zeci de puşti şi 7 tunuri mici. În timp de pace, paza era asigurată de un „căpitan de poartă”, cu opt slujitori înarmaţi. Devenind o piedică pentru circulaţia tot mai intensă, poarta a fost demolată în 1836. Doi ani mai târziu se ridica o construcţie  în stil brandenburghez, cu câte două treceri pentru vehicule și pietoni. În 1891, când au fost puse șinele pentru trenuleţul Săcele-Piaţa Sfatului, locomotiva cu aburi nu a încăput pe sub poartă, așa că demolarea frumosei intrări a fost singura soluţie.
Poarta Ecaterinei, al cărei turn se mai păstrează şi azi permitea accesul scheienilor în cetate. Nemairăspunzând cerinţelor negustorimii române din Schei, a fost dărâmată în 1827. Un mai târziu se construia actuala Poartă Schei, ce are două mici arcuri, pentru pietoni, și unul mare, central, pentru maşini. Însă, în aceeaşi zonă a zidului a mai existat o intrare. În 1820, la capătul dinspre strada Târgul Cailor, actuala George Bariţiu, se ridica o poartă mai mică având stema Brașovului pe frontispiciu. 50 de ani mai târziu a demolată, pentru a facilita circulaţia căruţelor cu coviltir.
O cale de acces mai puțin cunoscută și folosită în cetatea Brașov, a fost Poarta Străzii Negre, astăzi Nicolae Bălcescu, pomenită în documente încă de la 1464. În 1873, a fost demolată pentru a se ajunge mai uşor în noua cazarmă a oraşului.  E. C.

Comentarii

Ultimă oră