Sari la conținut

Înscrieri 100% online la Universitatea Transilvania. Admitere doar la 2 facultăți

inscrieri-100-online-la-universitatea-transilvania-admitere-doar-la-2-facultati

La Medicină se dau examene scrise, la Facultatea de Muzică se dau probe practice. Educația Fizică și Sporturi Montane selectează candidați doar cu dosar!


     Înscrierile, în acest an, la Universitatea Transilvania vor fi 100% on-line, au anunțat reprezentanții instituției de învățământ superior. Totul, din cauza situației generate de pandemia de coronavirus.

    2.850 de locuri bugetate, 3.200 cu taxă

   Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, Universitatea Transilvania din Brașov va scoate la concurs 2.850 de locuri finanțate de la buget și 3.200 de locuri în regim cu taxă pentru studii universitare de licență cu frecvență, iar pentru învățământ la distanță sau cu frecvență redusă peste 1.300 de locuri cu taxă.

Din locurile finanțate de la bugetul de stat pentru programele de licență, 40 de locuri sunt destinate absolvenților de licee situate în mediul rural, 9 sunt locuri speciale pentru candidații de etnie rromă, iar pentru alte 44 de locuri vor concura etnici români din afara granițelor țării. Alte 10 locuri vor fi atribuite candidaților proveniți din centre de plasament.

La concursul de admitere pentru programele de masterat, Universitatea Transilvania din Brașov va scoate la concurs 1.350 de locuri finanțate de la buget și 1.600 de locuri cu taxă. Pentru etnicii români din afara granițelor țării sunt repartizate 12 locuri, iar pentru candidații de etnie rromă 1 loc.


     Candidații vor putea alege între cele 100 de programe de licență, respectiv 74 de programe de masterat.    Înscrierile vor avea loc între 8 și 15 iulie 2020

Admiterea 2020 la facultățile Universității Transilvania din Brașov va consta la aproape toate programele de licență într-un concurs de dosare (pe baza mediei de la bacalaureat sau a unei combinații a acesteia cu note obținute la anumite discipline la bacalaureat sau în timpul liceului), excepție făcând Facultatea de Medicină, unde sunt prevăzute probe de examen și Facultatea de Muzică, unde candidații vor susține probe practice de specialitate.

La toate cele 18 facultăți înscrierile vor avea loc on-line, în perioada 8-15 iulie 2020. Candidații olimpici se vor putea înscrie on-line în perioada 8-10 iulie 2020. Afișarea listelor cu candidații olimpici admiși și a listelor cu cei proveniți din centre de plasament se va face pe 10 iulie 2020. În perioada 16-19 iulie 2020 se vor desfășura probele practice la Facultatea de Muzică, probele eliminatorii la programele din domeniul Științele Educației, respectiv probele la masterat la toate facultățile.

Afișarea listelor cu candidații admiși, cu excepția celor care susțin examen la Facultatea de Medicină, va avea loc pe 20 iulie 2020.

Probele de concurs pentru specializările de la Facultatea de Medicină vor avea loc în 26 și 27 iulie 2020, urmând ca rezultatele să fie comunicate pe 27, respectiv 28 iulie 2020.


    Pentru programele de masterat, admiterea va consta într-un interviu sau portofoliu, ponderea acestuia fiind variabilă, de la o facultate la alta. Un anumit procent din media de concurs îl va reprezenta nota obținută la examenul de finalizare a studiilor de licență.


    Detalii privitoare la condițiile de admitere la fiecare program de studii se găsesc pe pagina web a Universității, unitbv.ro, la secțiunea „Admitere”.

Taxe neschimbate

Taxele de școlarizare și taxele de înscriere rămân la fel ca anul trecut și sunt cuprinse între 3.500 și 6.000 lei, în funcție de facultate și program de studii. Taxele de înscriere la facultate sunt de 200 de lei pentru toate facultățile universității, cu excepția Facultății de Medicină, unde taxa de înscriere este de 250 de lei.

   Facilități pentru studenții de top și în următorul an universitar


    Universitatea Transilvania din Braşov oferă și în anul universitar 2020-2021 facilități pentru studenții de top. Candidații admişi la programele de licență care au fost şefi ai promoției de la liceul absolvit sau au fost membri ai loturilor olimpice ale României și au participat la competiții internaționale sau au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat vor primi un laptop și dacă au acest drept, conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești, cazare la cămin și o masă pe zi la cantină, totul gratuit, pe tot parcursul anului universitar.

Comentarii

Ultimă oră