Sari la conținut

Finantari nerambursabile, fonduri europene sau guvernamentale – Uniti pentru Brasov prin Radio Brasov

finantari-nerambursabile-fonduri-europene-sau-guvernamentale-uniti-pentru-brasov-prin-radio-brasov

RADIO BRAȘOV, prin campania de susținere a producătorilor, a locurilor de muncă și a economiei brașovene: Uniți pentru Brașov, prin RADIO BRAȘOV – Muncim și trăim împreună în Brașov, pune la dispoziţie spaţiu de emisie, zilnic în intervalul orar 14:00 – 18:00 pentru promovarea producătorilor din județul Brașov și oferă informații utile celor care au nevoie de o portavoce în contextul situaţiei actuale, care luptă pentru menținerea locurilor de muncă și a economiei locale.

Iată câteva informații utile despre fondurile nerambursabile care pot fi accesate in acest moment: domenii, cine poate accesa aceste fonduri, ce investitii pot fi realizate, care este suma maxima finantata, care este procentul de cofinantare, termene limita de depunere a proiectelor precum si informatii despre furnizorii acreditati din Brasov care ofera consultanta in acest domeniu:

SERVICII DE CONSULTANTA SI SCRIEREA PROIECTELOR

First Job School si Human Resources Consulting sunt furnizori acreditati de formare profesionala cu reputatie in plan regional si cu o experienta bogata in implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane in cadrul carora ofera un complex de servicii integrate, adaptate nevoilor grupurilor tinta: activitati complexe de analiza a nevoilor de instruire, de consiliere, orientare si formare profesionala, de mediere, recrutare si plasarea fortei de munca, organizarea de evenimente publice precum campanii media, organizarea de targuri de locuri de munca, consultanta in management.

Grupul de firme are experienta in scrierea si implementarea proiectelor cu finantare europeana nerambursabila, implementand cu succes peste 10 proiecte POSDRU si POCU, atat strategice cat si granturi, in valoare de peste 5 milioane euro. De asemenea First Job School a acordat subventii de minimis in valoare de 30.000 euro fiecare pentru 31 de intreprinderi nou infiintate.

Cele 2 companii vin in sprijinul intreprinderilor care doresc sa acceseze fonduri nerambursabile prin oferirea de servicii de consultanta si scriere a proiectelor. Domeniile si liniile de accesare sunt:

1. AGRICULTURĂ

Investiții pentru procesarea procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Cine? Persoane fizice autorizate, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, cooperative agricole, grupuri de producători

Ce?

- Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
- Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii

Cât? maxim 2.500.000 euro; Cofinanțare: minim 50%-60%
Termen limită de depunere: 30 iunie 2020, ora 17,00
Sursa: AFIR


Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole
Cine? Microîntreprinderi,întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari,cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole
Ce?
- Cheltuieli aferente investițiilor corporale pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne;
- Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
- Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
- Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale;
- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
- Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
Cât? maxim 300.000 euro: Cofinanțare : 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători , 40% alte întreprinderi
Sursa: AFIR

Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor
Cine? Orice fermier activ în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura, care încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract
Ce? Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare:
- fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.
Cât? Se acordă un sprijin de 70% pentru toți fermierii, independent de dimensiunea fermei.
Proiectele vor putea fi depuse în perioada 11 mai, începând cu ora 09:00 până pe 30 noiembrie 2020, ora 16:00
Sursa: AFIR

Stimularea producției autohtone de tomate
Cine? Producători agricoli –persoane fizice care dețin atestat de producător, PFA, întreprinderi individuale/familiale, persoane juridice
Cât? Maxim 3000 euro/beneficiar/an
Sursa: MADR

2. IMM

Pentru creșterea gradului de inovare al companiei, prin POR, Axa prioritară 1-OS 1.2-Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Cine? Întreprinderi mici și mijlocii care au minim 1 an fiscal integral
Ce?Investiții în:
- Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje);
- Active necorporale;
- Achiziția de servicii.
Activele corporale (echipamente tehnice, masini, instalații și utilaje) trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Cât? Minim 25.000 euro si maxim 200.000 euro: Cofinanțare de minim 10%
Sursa: http://regioadrcentru.ro

Pentru Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Cine? IMM-uri din mediul urban, sau întreprinderi mijlocii din mediul rural din regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia
Ce?

- Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii
- Extinderea capacității unei unități existente
- Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
Cât? minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro
Perioada depunerii cererilor de finanțare: 04.05.2020 ora 12:00:00 – 04.06.2020 ora 12:00:00
Sursa: http://www.inforegio.ro

Creșterea competitivității întreprinderilor din domenii de interes: inovația industriei verzi, TIC prin Mecanismul Financiar Norvegian
Cine? IMM cu o vechime mai mare de 3 ani (pentru TIC vel puțin 1 an)
Ce?
- Dezvoltarea , implementarea și investitiția în tehnologii inovatoare prietenoase cu mediul
- Dezvoltarea produselor/proceselor /soluțiilor ITC sau care integrează soluții TIC
Cât? Minim 200.000 euro-maxim 2.000.000 euro
Termen limită: 28 mai 2020

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Instituită prin HG 807/2014
Cine? IMM nou înființate
Ce?
- investiții conform HG 807/2014, care trebuie sa aibă o valoare totală, fără TVA de minim 4.500.000 lei
Cât? 26-37 milioane de euro, Cofinanțare minim 50%
Termen: 31 decembrie 2020

Comerț

Cine? Microîntreprinderi și IMM-uri cu minim 2 ani vechime
Ce?
- achiziționare de echipamente IT, case de marcat, cântare electronice, echipamente tehnologice mașini, utilaje , instalații de lucru, inclusiv cu software-ul aferent, electrostivuitoare,
- achiziționare active necorporale (license, brevete, etc), inclusive platforme on-line
- Certificare sistem de management
Cât? Maxim 250.000 lei; cofinantare minim 10%

3. RESURSE UMANE


Competențe digitale pentru angajații din IMM
Cine? Organizații patronale, Asociații de intreprinderi, Camere de Comerț
Ce?
- Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
- Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă;
- Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă
Cât? Maxim 1.000.000 euro
Cofinanțare 0%-5%, în funcție de forma juridică a solicitantului
Sursa: http://mfe.gov.ro

4. PREMII, ALTE FINANTARI

În cadrul programului Empowering Women in Agrifood, organizat în România de Impact Hub Bucharest și acceleratorul de afaceri european EIT Food se acordă pentru 10 antreprenoare românce aflate la început de drum premii în maximum 10.000 euro. Se pot înscrie femei din România, care pot propune idei afaceri în agricultura sau industria alimentară, cu vechime de maxim 2 ani pe piață.

OMERS Ventures Fund IV acordă finanțare pentru strat-up-uri IT din domeniile ca:
- fintech (tehnologii în domeniul financiar),
- insurtech (tehnologii în domeniul asigurărilor),
- healthtech (tehnologii în domeniul sănătății),
- proptech (tehnologii în domeniul imobiliarelor),
- workplace technology (tehnologii colaborative și alte soluții la job),
- tehnologie în logistică (în Europa).

Datele de contact pentru scriere de proiecte cu finantare europeana nerambursabila sunt: office@hrcromania.ro, tel: 0740272777.

Comentarii

Ultimă oră