Spitalul de Psihiatrie face demersuri pentru a se dota cu un aparat special pentru depistarea substanţelor halucinogene, ţinând cont că a crescut numărul de pacienţi cu astfel de probleme!

 Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie va solicita Ministerului Sănătăţii peste 1,5 milioane de lei pentru dotarea secţiilor unităţii cu diverse echipamente medicale necesare diagnosticării pacienţilor.

   O serie de investiţii în aparatură sunt necesare pentru ca spitalul să fie inclus în categoria unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute, pe lângă fondurile alocate de minister, Consiliul Judeţean Braşov urmând să asigure o cofinanţare de 10%.

     Ca urmare a creşterii prezentărilor la Urgenţa Spitalului a unor pacienţi dependenţi de substanţe psihotrope este necesară şi achiziţia unui aparat mai special, respectiv a unui analizor automat de subtanţe halucinogene, astfel încât investigaţiile medicale să fie efectuate cu promptitudine. Costul acestuia nu este deloc mic şi este estimat la suma de 330.000 de lei.