Sancţiuni dure pentru cei care încalcă legea cu privire la vot. Astfel, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiţi cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de două sau mai multe ori, precum şi cei care introduc în urnă mai multe buletine. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot contrafăcut. Cei care încredinţează urna specială altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau cei care transportă urna specială fără a face parte din birou vor fi pedepsiţi cu închisoare de la 3 luni, la 2 ani sau cu amendă. Oferirea de bani, bunuri ori foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni, la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.