Sari la conținut

Schimbări la plata impozitelor pentrun microintreprinderi

Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit în anul 2011  pot  opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor  începând cu anul fiscal 2012, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe  condiţii prevăzute în Codul fiscal, anunţă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov. Astfel, microîntreprinderile trebuie  să aibă între unul şi 9 angajaţi, să fi realizat venituri care nu au  depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro, iar capitalul social al  acesteia să fie deţinut de persoane, altele decît statul şi autorităţile  locale. De asemenea, microîntreprinderile trebuie să fi realizat, în  2011, venituri, altele decît cele provenite din activităţi în domeniul  bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de  capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de  intermediere în aceste domenii) sau activităţi în domeniile jocurilor de  noroc, consultanţei şi managementului.
Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care au  capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu  peste 250 de angajaţi.
Opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se  poate depune până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prin  completarea şi depunerea Formularului 010 – „Declaraţie de înregistrare  fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi  alte entităţi fără personalitate juridică“. De asemenea, pînă la data de  31 ianuarie 2012 inclusiv, microîntreprinderile plătitoare de impozit  pe veniturile microîntreprinderilor, pot opta pentru plata impozitului  pe profit începând cu anul 2012, prin completarea şi depunerea  Formularului 010.

Comentarii

Ultimă oră