Sari la conținut

25 ianuarie este ultima zi pentru depunerea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plată cu termen lunar, trimestrial şi semestrial şi plata acestor obligaţii, informează Direcţia Generală a Finanţelor Publice pe contribuabilii braşoveni.

În contul impozitului pe profit se declară şi se plăteşte pentru trimestrul IV 2011 o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2011, preluându-se la rd.1 "Suma datorată" suma înscrisă la rd. 2 "Suma de plată" din declaraţia pentru trim. III 2011.

Prin excepţie, contribuabilii care definitivează închiderea exerciţiului financiar 2011 până la data de 25 februarie 2012 inclusiv, depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului 2011 până la data de 25 februarie 2012 inclusiv şi nu mai au obligaţia de a declara în formularul 100 impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2011 până la data de 25 ianuarie 2012 şi de a plăti impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2011, în sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2011.

Comentarii

Ultimă oră