Sari la conținut

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea de site-ul instituţiei, calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie 2012. În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, Calendarul lunii martie impune următoarele termene:

15 martie este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică" de către asocierile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, pentru anul 2011. O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat; [art. 86 alin. (4) din Codul fiscal si OPANAF nr. 52/2012 ]

26 martie este ultima zi pentru:

-    efectuarea plăţilor anticipate, pentru primul trimestru, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, (exceptându-se cazul veniturilor prevăzute la art. 52 pentru care plata anticipată se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final potrivit art. 521); [art. 53 si art 82 alin (1)-(3) din Codul fiscal]
-    depunerea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" de către toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor prevăzuţii
la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal (organizaţii non profit, contribuabilii
care obţin venituri majoritare din agricultură care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012) [art. II din OG nr. 2/2012, OPANAF nr. 155/2012]

ATENŢIE! Toţi contribuabili, atât cei care nu au declarat impozitul pe profit aferent trim. IV 2011 până la data de 25.01.2012, cât şi cei care au declarat în declaraţia 100 aferentă trim. IV 2011 depusă în 25.01.2012 o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trim. III 2011, vor depune Declaraţia 101 până la data de 25 martie 2012. Această dată reprezintă şi termen de plată a impozitului anual.

30 martie este ultima zi pentru:
-    depunerea de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportării contabile anuale, al cărei conţinut este prevăzut de OMFP nr. 52/2011 [art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi OMFP nr. 52/2012]

Comentarii

Ultimă oră