Contractul cu firma care va reabilita DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheaşa - Jimbor - graniţa cu judeţul Harghita, cu o lungime de 18,25 km, a fost semnat.

Procedura de achiziţie pentru această lucrare a demarat încă din octombrie 2016, dar a fost mult întârziată, firmele interesate de lucrări depunând 80 de solicitări de clarificări.

De asemenea, a fost depusă o contestaţie la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi o plângere la Curtea de Apel Braşov.

În aceste condiţii, data finală pentru depunerea ofertelor a fost prelungită până în martie 2017.

Valoarea lucrărilor este de circa 36,4 milioane lei.