Sari la conținut

Reguli noi pentru cei care au mai mult de 5 contracte de închiriere

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii braşoveni că, începând cu data de 1 ianuarie 2008, s-a modificat modul de impozitare a veniturilor obţinute de persoanele fizice care la sfârşitul anului figurează în evidenţele organului fiscal cu un număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.


Aceste venituri nu se vor mai impozita ca venituri din închirieri, ci ca venituri din activităţi independente, aplicându-se regulile specifice respectiv:
- impozitarea cu 16% a venitului net determinat prin scăderea din venituri a cheltuielilor aferente, la nivelul tutor contractelor de închiriere sau subînchiriere;
-obligaţia conducerii contabilităţii în partidă simplă în conformitate cu prevederile OMFP nr.1040/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 642 din 16.07.2004.


Persoanele fizice care la sfârşitul anului 2011 figurează în evidenţele organului fiscal de domiciliu cu un număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere care se derulează în continuare şi în anul 2012, au obligaţia depunerii la organul fiscal de domiciliu pâna la data de 15 ianuarie 2012 a formularului 220 - Declaraţie privind venitul estimat. Declaraţia 220 va cuprinde estimarea veniturilor şi cheltuielilor la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul 2012.
Nedepunerea declaraţiei estimative la organul fiscal de domiciliu până la data de 15 ianuarie 2012 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, conform art. 219 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. d) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Formularul 220 - Declaraţie privind venitul estimat poate fi obţinut de la organul fiscal sau poate fi descărcat de pe site-ul: www.mfinante.ro,portalulANAF.

Comentarii

Ultimă oră