Sari la conținut

Incredibil... dar adevărat: în condiţiile în care are o direcţie şi un director de afaceri corporatiste, Electrica SA caută consultant pentru „afaceri corporatiste“.
Anunţul a fost postat pe SEAP pe 23 februarie, termenul limită pentru primirea ofertelor fiind 5 aprilie 2012. Valoarea contractului este de 3,7 milioane de euro! Potrivit anunţului de licitaţie, preţul va avea o pondere de 50%, iar în cazul în care două sau mai multe oferte admisibile obţin acelaşi punctaj maxim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, va fi declarată câştigătoare oferta financiară cu preţul cel mai scăzut.
Ofertanţii trebuie să demonstreze că au realizat o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani de cel puţin 7.400.000 euro. Aceştia trebuie să mai depună o garanţie de participare în valoare de 150.000 lei, şi o garanţie de bună execuţie a contractului de servicii, de 5% din valoarea de atribuire a contractului, fără TVA.

Comentarii

Ultimă oră