Sari la conținut

Perioada de înscriere la școlile postliceale ale MAI se prelungește cu două zile

Sursă foto: MAI

Perioada de înscriere pentru cele 700 de locuri scoase la concurs la școlile postliceale de subofițeri jandarmi se prelungește cu două zile, până la data de 16 mai 2024. În continuare, cererile de înscriere se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Județean “Nicolae Titulescu” Brașov.
Odată cu prelungirea termenului de depunere a cererii de înscriere se va prelungi și perioada de depunere a dosarelor de recrutare, noua dată-limită de depunere a acestora fiind 24 mai 2024.

Cererea de înscriere și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail ruadmitere@jandarmeriabrasov.ro, iar documentele necesare constituirii dosarului de candidat se depun inspectoratului, situat în municipiul Brașov, strada Vasile Goldiș 1-3, până la data de 24 mai 2024 inclusiv, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Informații de background
Jandarmeria Română organizează, în perioada aprilie – iulie 2024, sesiune de admitere la școlile postliceale subofițeri jandarmi, defalcate pe instituții, cifrele de școlarizare pentru această sesiune sunt: Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – 350 de locuri, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 350 de locuri.
La primirea cererii-tip persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidatului un cod unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat, după care o scanează și o transmite la adresa de e-mail indicată de candidat.
Pentru dosarul de recrutare candidații depun toate documentele solicitate până la data de 24 mai 2024.

Evaluarea psihologică a candidaților și soluționarea eventualelor contestații se finalizează în acest termen.
De asemenea, în perioada 28-31 mai 2024, candidații vor avea de parcurs proba de evaluare a performanței fizice care se susține în centrele zonale de selecție potrivit arondării, indiferent de unitatea de învățământ pentru care au optat, astfel:
– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

De menționat este că repartizarea în vederea susținerii probei se realizează de către unitatea de învățământ pentru care a optat candidatul, iar planificarea pentru susținerea probei se va realiza prin centrul zonal de selecție la care este arondat acesta.
Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute vor fi postate pe site-urile oficiale ale unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și pe site-urile centrelor zonale de selecție.
Această probă nu va putea fi contestată, repetată sau reexaminată.

În același timp, traseul practic-aplicativ se va realiza în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.
Proba de evaluare a cunoștințelor va avea loc în data 15 iunie 2024, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Pentru candidații la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal, proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă, care va cuprinde, subiecte de limba română – în proporție de 40%, subiecte de limbă străină – în proporție de 15%, subiecte din legislația specifică MAI, precum și a instituțiilor politice ale statului – în proporție de 20%, subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raționamentului logic – în proporție de 15%, iar punctajul din oficiu reprezintă 10 % din nota maximă.

Pentru limba străină candidatul are posibilitatea să opteze, prin cererea-tip de înscriere, pentru una din următoarele disciplinele: limba engleză sau limba franceză.
Eventualele contestații cu privire la această probă de concurs se transmit de către candidați online la adresa de e-mail a unității de învățământ pentru care candidează și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la depunere.

Examinarea medicală se realizează în perioada 19 iunie - 12 iulie 2024, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în funcție de instituția de învățământ vizată, în ordinea descrescătoare a notelor finale.
Unitățile de învățământ postează pe site-urile oficiale, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.
Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul unităților de învățământ și prin postare pe site-urile oficiale ale acestora, până la data de 19 iulie 2024.

Comentarii

Ultimă oră