Sari la conținut

Noi declaraţii pe proprie răspundere pentru elevi, părinţi şi profesori

Noi declaraţii pe proprie răspundere pentru elevi, părinţi şi profesori, privind eventuala înregistrare a cursurilor online


Cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora vor fi nevoiţi să semneze două declaraţii pe proprie răspundere, prin care se obligă să nu înregistreze conţinutul orele efectuate online sau să le distribuie şi să ia toate măsurile pentru a preveni astfel de acţiuni, a decis Ministerul Educaţiei.

Declaraţiile invocă două articole din Legea Educaţiei şi Ordinul 5545/2020 al ministrului Educaţiei, precum şi Codul Penal.


     „Ca o măsură suplimentară, pentru protejarea dreptului la imagine, atât a cadrelor didactice, cât şi elevilor anexăm prezentei adrese o declaraţie-angajament ce urmează a fi asumată de cadre didactice elevi şi părinţi. Acest document vine în completarea prevederilor metodologiei-cadru pentru desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, motivează ministerul Educaţiei introducerea acestor declaraţii.


     Multiplicarea sub orice formă înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

 Declaraţia pentru părinţii şi elevii care fac cursuri online:


    „Subsemnatul, părinte/tutore legal al elevului... înmatriculat în..., mă oblig:
- să nu înregistrez prin nici un procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă;


- să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrare activităţilor didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absenţa acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.
Declar, susţin şi semnez că am luat cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Părinte ……
Elev…..”

 Declaraţia pentru cadrele didactice:


     „Subsemnatul, încadrat unde unitatea de învăţământ..., pe postul..., mă oblig:
- să nu înregistrez pe nici un procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub nicio formă fără acordul…..;
- să previn înregistrarea activităţilor didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absenţa acordului…..”

      Ce spune legea despre falsul în declaraţii


   Articolul 326 din Codul Penal prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.


    Articolul respectiv incriminează falsul în declaraţii sau înscrisuri faţă de un funcţionar public sau faţă de o instituţie în care lucrează un funcţionar public.

Comentarii

Ultimă oră