Sari la conținut

Lansare proiect Carieră de succes în științele inginerești POCU/626/6/13/131259

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând cu data de 16.02.2021, proiectul "Carieră de succes în științele inginerești” cod SMIS 2014+: 131259, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului:
Este reprezentată de aprofundarea cunoștințelor și dobândirea de noi competențe prevăzute în curricula universitară, prin plasarea studenților în situații reale de producție, ceea ce le confera abilitați privind relațiile interumane de muncă; creșterea motivației pentru pregătirea teoretică și practică a studenților, printr-o mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia; pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare. Deasemnea intensificarea rolului IMM-urilor partenere în procesul de formare profesională a studenților prin: stabilirea unui dialog permanent între agentul economic și universitate /facultate / departament /centru de cercetare; prezentarea nevoilor actuale ale IMM-urilor în ceea ce privește activitatea de înstruire a studenților.

REZULTATE PROPUSE:
- 241 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi din mediul rural;
- 241 studenţi care beneficiază de consiliere și mentorat având în vedere formarea de compentențe antreprenoriale și management;
- 85 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant;
- 72 studenți premiați cu premii în valoare de 500 RON/student.

Valoarea totală a proiectului:
3.768.266,10 lei


Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020
3.768.266,10 lei


Data începerii proiectului: 16.02.2021
Data finalizării proiectului: 24.01.2023

Date de contact:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV – Manager de proiect
Daniel GABOR tel. 0268/54.70.82, e-mail: daniel.gabor@ccibv.ro

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Comentarii

Ultimă oră