Sari la conținut

Încă patru clădiri din centrul istoric beneficiază de finanțare prin programul municipal de reabilitare a fațadelor istorice

Sursă foto: Primăria Brașov

Proprietarii din Brașov pot efectua reparații la clădirile deținute printr-o procedură simplificată, iar municipalitatea poate acoperi până la 50% din costuri.

Consiliul local a aprobat cofinanțarea de 50% pentru lucrările de reabilitare ale fațadelor clădirilor situate pe străzile Castelului nr. 46 și 126, De mijloc 26 și Postăvarului 66, conform Regulamentului de intervenție pentru îmbunătățirea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare ale Brașovului. Acest regulament sprijină programul multianual de reabilitare a fațadelor istorice din Centrul istoric, inițiat de municipalitate.

Toate cele patru clădiri sunt monumente istorice, ale căror fațade și acoperișuri sunt degradate. Reparațiile anterioare nu au respectat detaliile originale sau nu au fost de calitate.

  1. Str. Castelului nr. 46 - Cofinanțare aprobată: 307.790,50 lei (50% din valoarea lucrărilor). Imobilul se află în centrul istoric al Brașovului, parte din ansamblul urban protejat "Cetatea Brașovului". Lucrările vizează restaurarea decorațiilor originale, reabilitarea fațadelor și acoperișului, și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale.
  2. Str. Castelului nr. 126 - Cofinanțare aprobată: 73.202 lei (50% din valoarea lucrărilor). Clădirea este un monument istoric clasa B din secolul XIX. Proiectul include restaurarea fațadei principale și a calcanului nord-estic, înlăturarea cablurilor de pe fațadă și înlocuirea tâmplăriei PVC cu una din lemn stratificat.
  3. Str. De Mijloc nr. 26 - Cofinanțare aprobată: 26.335,20 lei (50% din valoarea lucrărilor). Situată în Ansamblul urban "Brașovul vechi", clădirea va beneficia de lucrări de reparații și întreținere, cu înlăturarea materialelor neadecvate de pe fațade și înlocuirea tâmplăriei cu una din lemn similară originalului.
  4. Str. Postăvarului nr. 66 - Cofinanțare aprobată: 492.671 lei (50% din valoarea lucrărilor). Imobilul, parte din Centrul Istoric - Cetatea Brașovului, necesită lucrări de punere în siguranță a fațadei, revizuirea acoperișului și stabilizarea tencuielii.

Programul multianual de reabilitare a fațadelor istorice, demarat în 2018, permite proprietarilor să acceseze fonduri pentru reparații, acoperind până la 50% din costuri. Până în prezent, au fost reabilitate 13 clădiri, iar alte șapte sunt în curs de renovare. Suma totală aprobată pentru cele 23 de imobile din program este de 8,31 milioane lei.

Obținere documente prin procedură simplificată – facilități pentru proprietari:

  • Certificatul de urbanism și Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se eliberează în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă,
  • Autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral și a extrasului de carte funciară de informare,
  • Acordul primarului și avizul tehnic prealabil se emit cu titlu gratuit,
  • Scutirea de la virarea cotei de 0,7% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție,
  • Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor, conform Hotărârii Consiliului Local emisă pentru fiecare imobil în parte.
Sursă foto: Primăria Brașov

Comentarii

Ultimă oră