Sari la conținut

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov reaminteşte contribuabililor braşoveni că de la data de 25 iulie 2011 Formularul 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  nu mai poate fi depus la ghişeu pe suport de hârtie, ci numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-Romania. În vederea transmiterii declaraţiei prin mijloace electronice este necesară obţinerea unui certificat digital calificat de la unul dintre furnizorii acreditaţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi menţionaţi pe site-ul  www.mcsi.ro.

Paşi de urmat. Certificatul calificat obţinut trebuie înregistrat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la secţiunea „Declaraţii electronice”. Această înregistrare presupune următoarele operaţiuni ce trebuie efectuate de utilizator: descărcarea documentului de confirmare, completarea şi trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificatului calificat, înregistrarea documentului de confirmare avizat pe portalul ANAF în secţiunea dedicată, printarea, semnarea şi ştampilarea formularului 150 generat în urma înregistrării documentului de confirmare şi prezentarea la orice unitate fiscală cu formularul 150 completat, împreună cu actul de identitate şi documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului sau împuternicirea. După verificarea documentelor, solicitantului i se transmite un e-mail prin care i se confirmă dreptul de utilizare a serviciului de depunere on-line a declaraţiilor fiscale.

Informaţii. În caz că întâmpinaţi probleme la în registrarea declaraţiei, puteţi accesa pagina de Internet,   www.anaf.ro , secţiunea “Declaraţii electronice”, unde se găsesc instrucţiuni complete pentru utilizarea serviciului de depunere a declaraţiilor on-line sau telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 0314 039 160. În judeţul Braşov  există15.000 de angajatori care au obligaţia depunerii Declaraţiei 112.

Comentarii

Ultimă oră