Sari la conținut
sigle proiect Codlea

Municipiul Codlea anunţă lansarea proiectului „Creştem în România!”, cod MySMIS 138433. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și este în valoare totală de: 4,776,963.09 lei.


Obiectivul general al proiectului este: Stimularea participării la educație a copiilor din zona Municipiului Codlea ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin activități integrate destinate unui număr de minim 270 de copii aflați în această situație.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Obiectivul specific 1 - Creșterea participării la învățământul preșcolar în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural din zona Municipiului Codlea, care au parinții plecați la muncă în străinătate;


Obiectivul specific 2 - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile din zona Municipiului Codlea, care au părinții plecați la muncă în străinătate, cu accent pe elevii aparținând minoritații romă și elevii din mediul rural.


Obiectivul specific 3 - Creșterea informării și conștientizării în ce privește obligațiile legale în raport cu copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și dezvoltarea de parteneriate APL- școli- instituții locale -ONG-uri-comunitate în scopul identificării, protecției și monitorizării copiilor, precum și asigurării sustenabilității.


Pachetul de activități se va adresa unui număr de 270 de copii de vârstă preșcolară și elevi din învățământul primar, gimnazial și secundar. Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din preșcolari și elevi trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții: au domiciliul sau reședința în regiunea Centru – din Municipiul Codlea și din localitățile limitrofe (jud. Brașov) si la intrarea în proiect, cel puțin unul din părinți este plecat din țară de cel puțin 6 luni.


Intervențiile propuse a se realiza în cadrul proiectului, vizează măsuri de ordin educațional, psiho-social și de sprijin specializat. Se vor furniza activități de susținere personalizată în funcție de vârsta copiilor aflați în îngrijire. Toate aceste măsuri furnizate copiilor și tinerilor vor fi completate, pentru a asigura condițiile unei abordări integrate cu rezultate foarte bune, de furnizarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială, adresate tutorilor/ părinților/părintelui unic susținător al familiei monoparentale în străinătate. Aceste activități au rolul de a asigura pe deplin înțelegerea nevoilor copiilor care cresc în absenţa unuia/ambilor părinţi şi dezvoltării abilităţilor parentale ale acestora, precum şi, în funcţie de nevoi, a soluţionării diferitelor probleme de natură socială cu care se confruntă familiile, a obţinerii a diverse beneficii sociale, realizării, când este cazul, a procedurii de delegare temporară a autorităţii părinteşti (procedură prin care se asigură reprezentarea legală a copilului, atunci când ambii părinţi sau părintele unic susţinător al familiei monoparentale sunt plecaţi/este plecat la muncă în străinătate etc) mai mult decât atât, în cadrul proiectului se va desfășura și o campanie de informare și conștientizare în ceea ce priveşte obligaţiile legale în raport cu copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate şi dezvoltarea de parteneriate.


Perioada de implementare este de 30 de luni, începând cu 31 mai 2021.

Datele de contact: Municipiul Codlea, jud. Brașov, Codlea, cod 505100, str. Lungă, nr.33, tel: 0268/251650 (Primărie), email:contact@municipiulcodlea.ro, Manager proiect– Cocuț Adriana.

logo comunicat presa

Comentarii

Ultimă oră