Sari la conținut
sigle proiect Codlea

Proiectul “Creștem în România!” derulat de Municipiul Codlea în parteneriat cu Asociația Sibiul Azi este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și este în valoare totală de: 4,776,963.09 lei.


Beneficiile pentru categoriile Grup țintă vizate de proiect sunt urmatoarele:


a) preșcolarii vor beneficia de activităţi de dezvoltare a deprinderilor de comunicare şi limbaj, prin exerciţii de dicţie, prin storytelling şi cu ajutorul mijloacelor multimedia, pentru stimularea învăţării; pedagogie experienţială, adaptate grupei de vârstă; activităţi de gestionare a furiei/ emoţiilor;


b) elevii – învățământ primar /gimnazial: sesiuni de meditații pentru recuperare sau performanță; îmbunătăţirea performanţei educaţionale cu ajutorul mijloacelor multimedia şi a soft-urilor edu.; abilităţi sociale relaţionate cu învăţarea, voluntariat, educaţie civică; consiliere şcolară ; creşterea stimei de sine, adaptate grupei de vârstă;


c) elevii – învățământ secundar superior: sesiuni de meditații pentru recuperare sau performanță (după caz), cu grupe de copii; consiliere şcolară pentru orientarea în carieră; activităţi de identificare a unor aptitudini pentru viitoarea profesie; activităţi de pedagogie experienţială, pentru coeziunea de grup şi creşterea stimei de sine;


d) părinți/tutori/persoane care au în ingrijire copii cu părinţi aflați la muncă în străinătate - sesiuni de informare şi consiliere psihologică cu privire la beneficiile educaţiei, sisteme de sprijin de care poate beneficia familia/gospodăria, elemente de parenting, reconcilierea între viaţa profesională şi personală.


e) pentru copiii cu dizabilităţi, se vor adapta serviciile/măsurile de suport educațional şi de sprijin psiho-social la specificul dizabilității şi vârstei.


Solicitantul și Partenerul ONG sunt preocupați și de valorificarea și sustenabilitatea rezultatelor proiectului, luând în calcul toate dimensiunile ce caracterizeaza această sustenabilitate. Aceștia vor avea în vedere și asigurarea unei abordari integratoare (mainstreaming-ul), extinderea rezultatelor proiectului la nivelul județului, prin valorificarea și multiplicarea rezultatelor obținute.


Proiectul va urmări și mainstreaming-ul și generalizarea lecțiilor învățate la nivel regional/ național. În cadrul acestei activități se va elabora și prezenta public un raport de sustenabilitate a proiectului în care se vor descrie lecțiile învățate din proiect și modalitățile tehnico-manageriale de extindere a acestor rezultate la nivelul altor unități administrative teritoriale. Sustenabilitatea serviciilor de educație dezvoltate prin prezentul proiect va fi asigurată la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar din cadrul proiectului pentru o perioadă de minim 2 ani ulterior încheierii perioadei de implementare.


În cadrul structurii parteneriale vor fi invitate diverse persoane din județul Brașov, antreprenori, voluntari din diferite domenii, precum medicină, inginerie, biologie, silvicultură, artiști populari sau meșteșugari, care să faciliteze participarea tinerilor la voluntariat și totodată să ofere condițiile optime de practică/stagii pentru acei tineri care continuă studiile și vizeaza niveluri ridicate de educație. Vor fi realizate acțiuni de crowfunding dedicate și târguri de obiecte realizate de către persoanele din proiect. Tinerii astfel formați și sprijiniți în urma implementări proiectului, vor putea ulterior să ajute la rândul lor, să devină membri activi și să contribuie la sprjinirea generațiilor din urmă, în efortul de a asigura condiții de educație și dezvoltare optimă și pentru copiii ai căror parinți sunt plecați la muncă în strainatate, de a beneficia de un mediu educațional incluziv, acces la materiale didactice, jocuri educaționale și programe de creștere a încrederii în forțele proprii și a stimei de sine.


Datele de contact: Municipiul Codlea, jud. Brașov, Codlea, cod 505100, str. Lungă, nr.33, tel: 0268/251650 (Primărie), email:contact@municipiulcodlea.ro, Manager proiect– Cocuț Adriana.

logo comunicat presa Codlea

Comentarii

Ultimă oră