Sari la conținut
sigle poriect Codlea

Municipiul Codlea are in derulare proiectul „Creştem în România!”, cod MySMIS 138433. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și este în valoare totală de: 4,776,963.09 lei.


Proiectul “Creștem în România!” urmărește prin realizarea obiectivelor sale reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin implementarea de măsuri de prevenție și sprijin la nivelul învățământului preșcolar, primar și secundar pentru copiii ai căror parinți sunt plecați la muncă în strainătate.


Pachetul de sprijin educațional ce va fi furnizat se va axa pe mai multe paliere: prima etapa va ținti furnizarea de intervenții de natură educațională în scopul sprijinirii parcursului educațional, în scopul stimulării participării la educație al copiilor, prin lecții de recupare a materiilor de bază, de aprofundare a materiei, de recuperare a întârzierilor, dezvoltarea abilităților de relaționare socială, lucru în echipă, deprinderi de organizare a timpului și de învățare. În paralel cu aceste măsuri, care se vor adresa copiilor de vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani), un alt set de măsuri va aborda dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale interpersonale, a deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinţii plecaţi, îmbunătățirea comunicarii cu tutorii sau membrii familiei care au preluat temporar funcția de părinte, oferirea de suport emoţional/psihologic adecvat, consiliere vocaţională etc. A treia măsură de sprijin are în vedere învățarea nonformala sau recreativa, prin care se dezvoltă abilitațile copiilor prin participarea la activități sportive, vizite la muzee, excursii, workshopuri, voluntariat.


Sprijnul de ordin educațional va fi completat prin furnizarea de sprijin material pentru stimularea participării copiilor și tinerilor la educație, prin furnizarea de hrană/catering, asigurarea periodică de rechizite şi materiale educative necesare bunei desfăşurări a procesului educaţional, asigurarea de echipamente şi materiale destinate activităţilor recreative și sportive, organizarea de mici excursii cu copii. Aceste măsuri se vor adresa în egală masură și copiilor cu dizabilități, fiind un fapt cunoscut la nivel general, slaba accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități în unitățile școlare.


În cadrul proiectului, un reper important îl constituie furnizarea serviciilor de educaţie parentală şi de consiliere socială, părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate. Aceștia au nevoie să cunoască modul în care trebuie să se implice în dezvoltarea acestor copii, suplinind rolul părinților acestora.


Solicitantul și partenerul ONG propun o nouă abordare de lucru și interacțiune cu elevii, în sensul unei abordări centrate pe elev, pe situații reale, ca și resursă a procesului educativ. Prin utilizarea resurselor on-line și a mijloacelor multimedia ce are în vedere performanța școlară, cu rol de a stimula și dezvoltă potențialul cognitiv al elevilor. Activitățile propuse vor avea rolul de a identifica și maximiza potențialul copiilor și elevilor în scopul depășirii stării de vulnerabilitate emoțională și educațională. Totodată, măsurile propuse vor avea rolul de a dezvolta abilitățile sociale relaţionate cu învăţarea, consiliere şcolară pentru orientarea în ce priveşte traseul educațional, sesiuni de meditații pentru recuperare/performanță, educaţie civică.

Datele de contact: Municipiul Codlea, jud. Brașov, Codlea, cod 505100, str. Lungă, nr.33, tel: 0268/251650 (Primărie), email:contact@municipiulcodlea.ro, Manager proiect– Cocuț Adriana.

logo comunicat presa Codlea

Comentarii

Ultimă oră