Sari la conținut
sigla proiect Codlea

Municipiul Codlea anunţă inceperea activităților derulate în cadrul proiectului ”Creștem în România!”, adresate copiilor. Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cod MySMIS 138433.

Activitățile derulate:


l ateliere și workshop-uri creative, de dezvoltare a abilităților manuale, muzicale,
l activități sportive;
l vizite, excursii, drumeții;
l acțiuni de voluntariat (ecologizare, plantări puieți/reîmpădurire);
l educație pentru cetățenie activă și participativă (noțiuni juridice, economice);
l educație pentru sănătate (important în contextul pandemiei COVID19);
l instruirea pentru acțiunea în cazuri de urgență (cu ajutorul voluntarilor SMURD, ISU, Poliție);
l activități de dezvoltare a creativității prin ateliere de tip gamification, activități de identificare a genurilor muzicale;
l activități de tip teatru, pentru integrarea copilului în spectacole interactive;
l activități de educare în privința protecției mediului,
l activități practice, de promovare a tradițiilor (ateliere de olărit, de cusut, meșteșugărești);
l activități de educație privind navigarea în siguranță pe Internet;
l activități de dezvoltare și stimulare a lecturii, prin ateliere de tip storytelling și de scriere creativă;


Ca parte a intervenției integrate în creșterea accesului și participării copiilor și elevilor la învațământul preșcolar, primar și secundar și promovării de servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor aflați în situații de risc educațional, proiectul propune un set de măsuri și activități de suport, în funcție de vârsta și nivelul educațional.


Măsurile adresate preșcolarilor vor avea în vedere dezvoltarea de deprinderi de comunicare şi limbaj, prin exerciţii de dicţie, prin storytelling şi cu ajutorul mijloacelor multimedia, pentru stimularea învăţării şi integrării în comunitate şi, ulterior, în societate, dar și activităţi de pedagogie experienţială, adaptate grupei de vârstă; aceste măsuri de intervenție vor contribui la îmbunătățirea ratei de cuprindere în învațământul preșcolar la nivel local/ regional, în special pentru categoriile dezavantajate (romi). Măsurile adresate copii/elevi din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) vor îmbunătăți performanța educațională, aprofundarea materiilor de baza sau după caz recuperarea materiei pentru copiii cu rezultate mai slabe, îmbunătățirea abilităților sociale, orientarea în cariera, etc.

Pentru copiii/elevii din ciclul secundar superior (14-16 ani) se vor organiza activităţi de identificare a unor aptitudini pentru viitoarea profesie, având în vedere descoperirea afinităților profesionale ale acestora, activităţi de îmbunătăţire a gestionării timpului alocat învăţării şi de organizare a activităţilor, având în vedere stresul generat de evaluări, inclusiv testări naţionale sau alte forme de examene, dar și volumul de informații ce trebuiesc asimilate de aceștia. Pentru copiii cu dizbilităţi se vor adapta serviciile/măsurile de suport educațional şi de sprijin psiho-social la specificul dizabilității şi vârstei.

Prin intervențiile integrate care vizează elevii (primar, gimnazial și secundar), proiectul contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, în acord cu Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România.

Datele de contact: Municipiul Codlea, jud. Brașov, Codlea, cod 505100, str. Lungă, nr.33, tel: 0268/251650 (Primărie), email:contact@municipiulcodlea.ro, Manager proiect– Cocuț Adriana.

logo comunicat presa Codlea

Comentarii

Ultimă oră