Sari la conținut

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea unoi noiu program de granturi

camera-de-comert-si-industrie-brasov-anunta-lansarea-unoi-noiu-program-de-granturi

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea începând cu 26 aprilie 2021 a noului Programul Norvegian de Granturi pentru Energie în România, intitulat Creșterea capacității de producție a energiei regenerabile – alte surse (Apel 3.1)


În cadrul acestui apel se primesc proiecte care urmăresc producerea de energie electrică sau termică din resurse de bio-masă (gunoi de grajd, deșeuri provenite din alimente, nămol, deșeuri de la tăiere, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) precum şi energie solară sau eoliană.

Activităţi eligibile:


a) proiecte care utilizează substraturi bio (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri sacrificate, culturi energetice, deșeuri lemnoase etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale;
b) dezvoltare și investiții în instalații industriale private pentru proiecte de producere a energiei din deșeuri;
c) energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de electricitate pentru consumul propriu al solicitantului (adică nu pentru vânzare în scopuri de profit);

Entități Eligibile: Instituții Publice, IMM-uri, Ong-uri


Bugetul programului este în valoare de 4.608.100 euro
Valoarea granturilor este cuprinsă între 200.000 și 2.000.000 euro

Proiectele privind producția de energie din alte resurse trebuie să contribuie direct la:


- Indicatori de rezultat:


a) Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2 (în tone echivalent CO2 / an);
b) Producerea de energia electrică din alte surse regenerabile, inclusiv eoliană, solară, biomasă / biogaz (în MWh / an);


- Indicatori de producţie:


a) Capacitate instalată pentru producerea de energie / electricitate din alte resurse (în MW).
b) Numărul de instalații noi pentru producerea de energie regenerabilă / electricitate din biomasă / biogaz, eoliene, fotovoltaice sau alte surse regenerabile.

Rata grantului şi co-finanţare:


Rata grantului pentru intreprinderi (operatori economici):
▪ rata grantului se va determina pe baza dispozițiilor aplicabile din Regulamentul 651/2014 al Comisiei Europene


Rata grantului pentru operatori non economici


▪ Pentru entitatile publice, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de stat (Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect, fără a depăși suma maximă care poate fi acordată unui proiect.


▪ Pentru ONG-uri, care propun proiecte care nu intră sub incidența prevederilor privind ajutoarele de stat (Regulamentul 651/2014), rata grantului va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect. Pentru ONG-urile care propun proiecte de investiții legate de activitatea economică, rata grantului va fi mai mică de 90%.


Termen depunere proiecte: 8 Septembrie 2021, ora 14:00 (ora Romaniei)


Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Comentarii

Ultimă oră