Vineri, 10 decembrie, va avea loc conferința, în care vor fi prezentate rezultatele proiectului UniCulture și vor fi organizate două ateliere de lucru:

Utilizarea imaginilor în mediile educaționale multiculturale (moderator: prof. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru)

Incluziunea socială și reducerea discriminării în educație (moderator: conf. dr. Codrina Csesznek).

Conferința este dedicată atât cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, cât și specialiștilor implicați în serviciile de educație, formare ori promovare a incluziunii sociale.

Evenimentul va avea loc la Centrul Internațional de Conferințe al universității Transilavania (B-dul Iuliu Maniu, nr. 41A) începând cu ora 13:30. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul proiectului.