Universitatea Transilvania din Brașov i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Mircea Martin, membru corespondent al Academiei Române.

 

Nu numai că numele profesorului Martin se identifică cu teoria literară ca reflecție vie, morală și estetică, dar între distinsul profesor și Universitatea Transilvania a existat întotdeauna o legătură strînsă, care a marcat toate fazele de construcție a forului studiilor noastre literare, încă de la edificarea Literelor brașovene. Mulți dintre cei care au predat și predau la Facultatea de Litere i-au fost studenți, doctoranzi sau l-au avut pe profesorul Martin ca membru în comisiile lor doctorale sau în comisiile de acordare a unor grade didactice. Toate acestea atestă o relație profundă, bazată pe afinitate intelectuală, care ne onorează.


Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc în cadrul Colocviului anual al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. Prof. Mircea Martin este membru corespondent al Academiei Române. A fost șeful catedrei de Teoria literaturii a Facultății de Litere din Universitatea București. A publicat 10 cărți și peste 1.000 de articole și studii în revistele și ziarele culturale românești.