Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă trebuie să depună până în 15 februarie, la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate (CASJ) Braşov. Declaraţia inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali şi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În declaraţia inventar se vor înscrie numai sumele de recuperat pentru care au fost depuse cereri de restituire la casele de asigurări de sănătate în termenul legal şi care sunt în curs de soluţionare. Obligaţia este prevăzută în ordinul comun 53/25 al MS şi CNAS, ordin care a fost modificat zilele trecute, astfel că declaraţia se depune la casele de asigurări de sănătate, fără a fi însoţit de certificatul de atestare fiscală. Datele cuprinse în certificatele de atestare fiscală privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată în perioada 2006-2010, aflată în sold la data de 31.12.2010 şi neachitată până la data de 31.01.2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali, se vor transmite direct Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
Se depune şi online.  Declarația-inventar se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță  -  de către angajatorii care au încheiat convenţie cu CASJ Braşov pentru transmiterea on-line a declaraţiilor lunare -  pe un formular editat sau descărcat de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la adresa www.cnas.ro. Formularul editat, semnat şi ştampilat poate fi depus la CASJ Braşov în urna din hol camera 2 parter. Numărul de înregistrare se va primi prin e-mail după verificarea declaraţie- inventar în format scris. Angajatorii care nu au încheiat convenţie cu CASJ Braşov pentru transmiterea on-line vor depune declaraţia inventar în format electronic pe suport dischetă , precum şi în format editat, semnat şi ştampilat la sediul CASJ Braşov, camera 2 parter.