Cadrele didactice care vor să susţină examenul de definitivat în anul 2015 mai au la dispoziţie doar  două zile pentru a-şi depune dosarul.  Astfel, vineri, 21 noiembrie, este termenul limită la care se mai pot face înscrieri. Conform reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean metodologia de examen este neschimbată faţă de cea de anul trecut, iar nota minimă de promovare este opt.
Cadrele didactice trebuie să se înscrie în şcoală şi să aducă documentele justificative la Inspectoratul Şcolar, unde vor fi verificate şi validate. Examenul se dă  în limba română, dar profesorii care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele în limba de predare a disciplinei. Pentru ca un cadru didactic să poată intra în concursul pentru definitivat trebuie să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs „Bine“ sau „Foarte bine“, media notelor finale la inspecţiile speciale să fie cel puţin 8 şi să aibă o perioadă minimă de un an în care să fi predat la catedră în învăţămîntul preuniversitar. Examenul de definitivat constă în cel puţin două inspecţii la clasă şi susţinerea unei probe scrise pe baza subiectelor elaborate de Centru Naţional de Evaluare şi Examinare.