Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a mai emis o serie de instrucţiuni, publicate în Monitorul Oficial, privind aplicarea noii legi a educaţiei, care se referă la decontarea transportului cadrelor didactice care predau într-o şcoală situată în altă localitate decât cea de domiciliu, la procedura de titularizare şi la statutul cadrelor didactice care au solicitat rămânerea la catedră peste vârsta de pensionare.

Fără examen.
Poate cea mai importată şi cea mai urgentă este că, din acest an, cadrele didactice care sunt suplinitori calificaţi într-o şcoală în care au primit post printr-o şedinţă publică de repartizare, după ce au obţinut cel puţin nota 7 la unul dintre concursurile de titularizare din ultimii trei ani pot deveni titulari pe o catedră liberă, dacă au acordul consiliului de administraţie al unităţii. Profesorul devine titular pe respectivul post începând cu anul şcolar următor, adică din 1 septembrie 2011. Totodată, postul sau catedra solicitată trebuie să fie completă şi să nu fie rezervată.
 Termen-limită: 25 februarie. „ Demersurile iniţiate cu profesionalism şi consecvenţă de către Federaţia Educaţiei Naţionale în interesul salariaţilor din învăţământ, membri de sindicat, dau roade. Acestea au fost propunerile noastre. Practic, dacă un suplinitor are un post, el poate face cerere la conducerea şcolii care va decide dacă respectiva catedră este viabilă, respectiv dacă la acea catedră vor exista ore în continuare. Mai departe, documentul merge la Inspectoratul Şcolar, iar Consiliul de Administraţie va fi cel care va aproba cererea. Important este de ştiut că suplinitorii trebuie să depună această cerere până în 25 februarie”, a precizat profesorul Florin Dobrescu, vicepreşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale şi lider al UJS - FEN Braşov.
 12 pensionabili respinşi. De asemenea, Dobrescu spune că o altă instrucţiune îi vizează pe profesorii care împlinesc condiţiile de pensionare şi care pot rămâne în activitate şi în anul 2011-2012, dar cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, după acordul prealabil al CA din unitatea de învăţământ.
În plus, ministerul a aprobat ca profesorii care ies la pensie să mai fie menţinuţi în activitate  În judeţul Braşov, vor ieşi la pensie 102 cadre didactice până la 1 septembrie 2011 şi alte 13 după această dată. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, aceştia au avut termen 9 februarie pentru a depune dosarul  de menţinere pe post. Au existat 12 solicitări, dar nu a fost aprobată niciuna. Totuşi, în cazul în care după încadrarea celor activi, vor rămâne catedre sau ore neacoperite, cadrele didactice pensionate vor fi rechemate şi plătite cu ora.
 Benzina sau abonamentul.Dascălii care nu au locuinţă în localitatea unde predau şi cărora autorităţile locale nu le pot asigura o casă corespunzătoare beneficiază de decontarea navetei între localitatea de domiciliu şi cea unde lucrează. Dacă între cele două localităţi nu există mijloace de transport în comun, se decontează contravaloarea a 7,5 litri de benzină Premium la 100 de kilometri parcurşi. În cazul în care mai mulţi profesori circulă cu un singur autoturism, decontarea se face numai proprietarului maşinii.
În schimb, dacă între localitatea de domiciliu şi cea unde lucrează există mijloc de transport în comun, se decontează valoarea abonamentului, indiferent dacă profesorul merge cu respectivul mijloc sau cu maşina. Pentru a primi decontările, cadrele didactice trebuie să obţină, de la unitatea de învăţământ unde lucrează, documente justificative că au efectuat transportul cu mijloace proprii şi că au fost efectiv prezenţi în şcoală, pe baza pontajului zilnic.