După ce ani în şir a fost lăsată în pa­ra­gină, aria pro­tejată Po­iana Nar­ciselor de la Dum­brava Va­dului - inclusă în Pro­gramul Sit Natura 2000, va avea un plan de management. Stra­tegia va fi ela­bo­rată de Asociaţia „RENATEUROPA” - care a făcut şi pla­nu­rile de mana­ge­ment pentru Re­zer­va­ţia Muntele Tâm­pa şi pentru  Mun­tele Leaota - iar custode este Direcţia Silvică a judeţului Braşov. Elaborarea planurilor de manage­ment va costa în total 3,5 milioane de lei, fondurile fiind alocate prin Pro­gramul Operaţional Sectorial Mediu. Potrivit managerului proiec­tu­lui, Ovidiu Pop, pentru Poiana Narci­selor se are în vedere asigurarea unui management al speciilor şi habitatelor ariilor protejate.