Economia Municipiului Făgăraș a cunoscut transformări structurale pe parcursul ultimelor două decade. De la o economie bazată în cea mai mare parte pe industrie și câțiva agenți economici, baza economică locală s-a diversificat, în prezent rolul IMM-urilor fiind unul preponderent.

Consolidarea și diversificarea bazei economice locale reprezintă o provocare esențială pentru Făgăraș. Educația antreprenorială devine la fel de importantă ca și cea orientată spre competențe tehnice. În plus, susținerea valorificării și a comercializării produselor locale pe plan local multiplică veniturile generate în comunitate.
Pe lângă proiectele concrete exprimate în planul de acțiune de mai jos, Primăria Municipiului Făgăraș se mai angajează să:
➩Asigure servicii prompte și profesioniste în relație cu mediul de afaceri;
- Participe activ, reprezentând interesele Municipiului Făgăraș, la inițiativele de promovare economică și atragere de investitori inițiate la nivel județean, regional și național;
➩Sprijine inițiativele autorităților județene și naționale ce pot crește atractivitatea Municipiului Făgăraș pentru mediul de afaceri (construcția autostrăzii Transilvania și a racordurilor favorabile Țării Făgărașului ș.a.);
 ➩Susțină un parteneriat activ cu structuri asociative și reprezentative ale mediul de afaceri (Asociația Oamenilor de Afaceri Țara Făgărașului, Camera de Comerț și Industrie Făgăraș ș.a.).

Plan de acţiune, pentru următorii ani:

➩Marketing pentru atragerea de investitori în Făgăraș (Elaborarea unui pachet de facilități, inventar terenuri și proprietăți și promovare către potențiali investitori; Participarea la misiuni economice).
➩Dezvoltarea infrastructurii educaționale în liceele de profil tehnic  (Modernizarea infrastructurii construite și dotarea cu echipamente necesare în linie cu cerințele programei școlare și ale pieței).
➩Dezvoltarea unui centru de sprijin pentru noi întreprinderi (Servicii de asistență pentru antreprenori precum: consultanță în accesarea de finanțări nerambursabile, promovare și informare privind oportunitățile de afaceri).
➩Dezvoltarea unui incubator de afaceri (Sprijinirea întreprinzătorilor locali prin asigurarea de spații de birouri și producție precum și servicii conexe acestuia).
➩Dezvoltarea parcului industrial (Actualizare SF (realizat 2008) şi PT modernizare utilităţi parc industrial. Proiect în parteneriat cu operatorul de salubrizare pentru recuperarea materialelor primare şi decontaminarea terenului. Modernizarea clădirilor existente (pregătirea lor pentru utilizare – refacere branşamente la utilităţi, finisaje interioare şi exterioare).
➩Intervenții de decontaminare a terenului sitului industrial și pregătirea pentru concesiune investitori (Realizarea unui studiu tehnic privind decontaminarea de porțiuni din situl industrial și posibilități de reconversie; Accesarea de finanțări pentru decontaminare și realizarea de intervenții specifice).

Domenii economice cu potenţial la Făgăraş

În prezent, mediul de afaceri din Făgăraș este alcătuit cu preponderență din întreprinderi mici și mijlocii, generând peste 700 mil lei cifră de afaceri. Întreprinderile din Țara Făgărașului contribuie cu 4,4% din cifra de afaceri generată de întreprinderile de la nivelul județului Brașov. Acest lucru indică o economie brașoveană puternic polarizată, cea mai mare parte a firmelor, dar și a populației, fiind concentrată în Zona Metropolitană Brașov. Economia Municipiului Făgăraș a cunoscut o restructurare dramatică pe parcursul ultimelor decade, fapt ce a afectat în special sectorul de industrie al orașului. Întreprinderile definitorii pentru economia făgărășeană erau reprezentate de Nitramonia, combinatul chimic al cărui număr de salariați în perioada comunistă, a depășit 10.000 de persoane, și UPRUC CTC, fabrica de confecții metalice și subansamble sudate. Chiar și în urma restructurării și disponibilizărilor masive, aceste două companii încă se numără printre cei mai mari angajatori ai orașului. Nitroporos, una dintre companiile care a rezultat din reorganizarea Nitramonia, angaja la nivelul anului 2011 544 de salariați, iar UPRUC CTR, 244 persoane. Sub-sectoarele economice cu cel mai însemnat aport la cifra de afaceri generată local sunt comerțul și construcțiile.  Au înregistrat creșteri importante, atât la nivelul cifrei de afaceri cât și al numărului de locuri de muncă, industria de prelucrare a lemnului și silvicultura, industria extractivă, industria metalurgică, dar și serviciile din sfera turismului.
Domenii precum agricultura sau construcțiile metalice se remarcă printr-o creștere importantă a cifrei de afaceri, însoțită de scăderi ale numărului de locuri de muncă. Acest fapt indică o creștere a productivității muncii și, prin urmare, a competitivității acestor sectoare.