Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov desfăşoară în această perioadă acţiuni de igienizare a adăposturilor din staţii, a panourilor pe care sunt afişate orarele de circulaţie afişate în staţii, a interioarelor mijloacelor de transport în comun şi a automatelor de vânzare a biletelor.  De menţionat faptul că RAT Braşov înregistrează în ultima perioadă un număr însemnat de vandalizări ale componentelor staţiilor de transport public. Cele mai frecvente probleme apar în legătură cu deteriorarea, distrugerea sau furtul orarelor de circulaţie afişate în staţii, cu afişarea neautorizată a unor anunţuri pe pereţii adăposturilor din staţii şi cu murdărirea interioarelor acestora, cu diferite spray-uri şi marker-e cu vopsea foarte greu de îndepărtat. În ultima perioadă, însă, s-au înregistrat şi câteva cazuri de vandalizări ale automatelor de vânzare a biletelor, aceste aparate ajungând să fie scoase, pentru o perioadă, din uz.  În privinţa acţiunilor de distrugere ori a tentativelor de efracţie a automatelor de vânzare a biletelor, Cristian Radu a mai precizat că aceste aparate sunt descărcate de monetar de mai multe ori pe zi de angajaţii RAT Braşov, neajungându-se în situaţia ca ele să conţină sume importante de bani.  Conducerea RAT face un apel la simţul civic al tuturor braşovenilor şi le aduce la cunoştinţă faptul că afişajul neautorizat în staţiile RAT Braşov constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei, potrivit prevederilor HCL nr. 635/2006. De asemenea, deteriorarea sau murdărirea dotărilor interioare ale staţiilor RAT ori distrugerea afişajului acestora (programe de circulaţie, hărţi etc.) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 500 lei, potrivit prevederilor HCL 13/2013.