Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale, din cadrul Ministerului Economiei, a elaborat Proiectul de Program cu privire la participarea la astfel de evenimente în anul 2014, cu finanţare parţială de la Bugetul de Stat. Programul a fost întocmit pe baza analizelor efectuate în cadrul Departamentului de Comerţ Exterior, privind acţiunile de promovare a exportului pentru anul 2014, a consultării patronatelor de ramură, a firmelor exportatoare, şi Birourilor de Promovare Comercial Economică din străinătate în concordanţă cu măsurile de implementare ale Strategiei Naţionale de Export. „Pentru a se putea înscrie în programul de promovare şi susţinere a exporturilor derulat de Ministerul Economiei o firmă nu trebuie să aibă în primul rând datorii, formularistica este foarte simplă şi organizarea se face prin intermediul patronatelor de ramură”, a declaratLuisa Paloş director Direcţia de Relaţii CCI Braşov. Firmele interesate vor beneficia de condiţii avantajoase şi vor avea 50% reducere pentru costurile de transport şi cazare pentru un reprezentant al firmei iar costurile de închiriere şi amenajare de stand precum şi cele pentru materialele promoţionale vor fi suportate integral de la bugetul de stat. Târgurile propuse în acest proiect de program sunt atât târguri generale de mare anvergură cât şi tîrguri de nişă care includ participarea unui număr mare de firme din toate domeniile. Programul cuprinde 88 de evenimente adică 63 de expoziţii şi târguri precum şi 25 de misiuni economice.