Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Braşov a anunţat începerea campaniei „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfăşura în perioada 11 martie - 25 aprilie 2019 cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

   Această campanie va fi prima în care beneficiarii vor primi tichete sociale cu o valoare totală de 100 lei, cuantum majorat de la 50 de lei/beneficiar printr-o decizie a Consiliului Local Braşov.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, cu vârsta de minim 63 ani (femeile) şi minim 65 ani (bărbaţii), care împlinesc această vârstă până în data de 31 decembrie 2019 inclusiv şi a căror pensie este de până la 1.000 lei inclusiv.

 Pentru a putea ridica tichetele, beneficiarii trebuie să prezinte, în original şi copie, cuponul de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării, actul de identitate (CI sau BI), dar şi să completeze o cerere prin care solicită acordarea bonurilor valorice.

 Pentru beneficiarii nedeplasabili, pe lângă documentele amintite, persoanele care ridică tichetele trebuie să prezinte actul de identitate (în original şi copie), dar şi o împuternicire (scrisă de beneficiar).

 Tichetele se pot ridica de la sediul DAS Braşov, de pe strada Panselelor nr. 23, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri 08.30-15.30 şi joi 08.30-17.00.

    Având în vedere că în zonă nu există un centru de copiere, reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială îi roagă pe beneficiari să vină pregătiți cu copiile documentelor.