În atenția persoanelor îndreptățite să primească ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2018 –2019:


  Direcția de Asistență Socială Brașov informează opinia publică despre modificarea cuantumului venitului mediu lunar/membru de familie luat în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2018 –2019 prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

    Astfel, începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie.

    Persoanele care până acum nu se încadrau în limita minimă pentru obținerea ajutorului, iar odată cu această mpdificare au obținut acest drept sunt așteptate să-ți depună formularele.

  Rămân neschimbate condițiile pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat (aceștia beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1082 lei în cazul persoanelor singure).

   În această perioadă se distribuie formularele tipărite (cerere - declarație pe proprie răspundere) și se depun documentele în vederea acordării pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2018 –2019 la sediul de pe str. Panselelor nr. 23. De asemenea, aceste formulare pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Brașov, www.brasovcity.ro și al Direcției de Asistență Socială Brașov, www.dasbv.ro .

  Relații suplimentare se pot afla la numerele de telefon 0368/469995, 0368/465415 sau 0368464081.