Între 18 - 21 aprilie 2017 are loc un amplu exerciţiu de avertizare şi alarmare în toată ţara.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că, în intervalul 18 - 21 aprilie 2017 desfășoară cel mai amplu exerciţiu de testare a sirenelor care anunţă situaţiile de urgenţă.

 Sirenele care dau alarma în toate judeţele ţării vor suna începând de marți până vineri inclusiv. În această perioadă, sirenele vor fi testate alternativ între orele 10:00 şi 15:00.

 Oamenii vor auzi semnalul de alarmare, care este compus din cinci sunete, fiecare având o durată de 16 secunde.

 Este cel mai mare exerciţiu de testare, organizat în ultimii ani, şi urmăreşte să verifice dacă alarma este sesizată de toată populaţia din ariile de acoperire.

  În Bucureşti se află 400 de sirene, iar în toată ţara sunt amplasate 7000.

 Sistemele de alarmă sunt montate în special în zonele cu activitate care presupun riscuri tehnologice sau radiologice.

  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă le recomandă locuitorilor să-şi păstreze calmul cât timp va dura acţiunea de testare.

    La noi, în județul Brașov, 211 sirene vor da alarma mâine, 19 aprilie 2017, în mai multe localități din județ, între orele 10.00 și 12.00. Vor fi verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înştiinţare către autorităţi, cât şi modul de funcţionare a mijloacelor de alarmare a populaţiei (sirene) existente la nivelul comunităţilor. ISU va verifica și capacitatea autorităților de a se organiza în cazul unei calamități. Mesajele tip voce vor fi particularizate cu sintagma „EXERCIŢIU”. 
 
  La  nivelul judeţului Braşov, există 211 sirene (dintre care 141 electrice, iar 41 electronice), care pot fi utilizate în cazul unor dezastre sau alte situaţii de protecţie civilă, modul de acţionare al acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate. Responsabilitatea menţinerii în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare-alarmare revine autorităţilor publice locale, iar reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă derulează, periodic, acţiuni de verificare în teren.
 
  Pe parcursul anului trecut, personalul specializat a verificat toate  mijloacele de alarmare a populaţiei. În anul 2016,Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a organizat 27 exerciţii de alarmare la nivelul localităţilor, acţiuni derulate în colaborare cu Comitetele Judeţene şi Locale pentru Situaţii de Urgenţă, instituţiile publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă şi operatorii economici sursă de risc.