Restricții decise la nivelul municipiului Brașov, din cauza pericolului infectării cu coronavirus

   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Braşov (C.L.S.U), întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11 martie 2020, în vederea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor cazuri de infecție cu CoVid-19 (CoronaVirus) în Municipiul Brașov, a hotărât următoarele:


 Art. 1. Se aprobă suspendarea activității desfășurate cu copii în cele 8 creșe din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov în scopul de prevenție, pentru perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național, corelat cu suspendarea procesului de învățâmânt în unitățile școlare;

  Art. 2. Se instituie obligația ca toate instituțiile publice din subordinea Consiliului Local și unitățile de învățământ să asigure la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor de uși, precum și a suprafețelor expuse (mese, birouri, holuri, etc.);

   Art. 3. Se aprobă suspendarea activității cu public în perioada 11 – 31 martie 2020 la instituțiile de cultură (Teatrul Sică Alexandrescu, Teatrul de Operă, Teatrul pentru Copii Arlechino, Filarmonica Brașov), cu posibilitate de prelungire, în funcție de avizul Direcției de Sănătate Publică;

    Art. 4. Se aprobă suspendarea activității cu public în perioada 11 – 22 martie 2020 la obiectivul Planetariu și „Autobuzul virtual”, precum și accesul în clădirea exotică din cadrul Grădinii Zoologice Brașov, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național, corelat cu suspendarea procesului de învățâmânt în unitățile școlare;

 Art. 5. Se aprobă suspendarea activității cu public în perioada 11 – 22 martie 2020, la următoarele obiective din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov:

– Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc „Astra”

– Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

– Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber tip club

– Centrul servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator „Sfântul Nicolae”


   Interzicerea accesului aparținătorilor și vizitatorilor în:

– Căminul pentru persoane vârstnice

– Centrul de tip „Respiro” pentru persoane vârstnice.


   Art. 6. Pentru reducerea gradului de aglomerație din transportul public, în vederea prevenirii răspândirii virusului CoVid-19 (CoronaVirus), se aprobă suplimentarea numărului de vehicule la liniile 1, 7, 8, 25, 31, 34 și 36. Măsura presupune un vehicul suplimentar la fiecare dintre liniile menționate, în intervalul orar de vârf din zilele lucrătoare și se aplică până la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evolutia situației;

  Art. 7. Se intensifică activitatea de informare publică în spațiile publice cu aflux de persoane, în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse;


   Art. 8. Se aprobă suspendarea accesului publicului în bazele sportive aflate în administrarea Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov (Sala Sporturilor, Pationarul Olimpic, Bazinul Olimpic, stadioanele: Carpați, Metrom și Tineretului) în scopul de prevenție, pentru perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației lanivel național, corelat cu suspendarea procesului de învățâmânt în unitățile școlare.