Reprezentanții CN de Administrare a Infrastructurii Rutiere au desemnat câștigătorul contractului “Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Făgăraș”.

 

Deja au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a acestui contract, care va avea o durată de 22 luni pentru Studiul de Fezabilitate și 3 luni pentru Proiectul Tehnic.

 

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și, respectiv, după soluționarea tuturor contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.