Elevii care folosesc transportul în comun pot achiziţiona abonamente RATBV prin intermediul unei aplicaţii online, disponibilă de luni, 30 septembrie 2019, la adresa http://elevi.ratbv.ro/. Platforma poate fi utilizată doar de către cei care au un card de transport RATBV din anul şcolar precedent.


     După accesarea site-ului elevi.ratbv.ro, trebuie parcurşi patru paşi simpli, a căror finalitate este plata cu ajutorul unui card bancar a abonamentului în valoare de 15 lei / lună, cu menţiunea că se poate alege una dintre patru perioade de timp de valabilitate, respectiv pentru care se face plata: o lună, două luni, trei luni sau un an.

     Reprezentanţii operatorului de transport au anunţat că toate tranzacţiile efectuate pe acest site sunt securizate de operatorul de plăţi Mobilpay.
Documentele solicitate se pot încărca în format „.jpeg”, astfel că şi o fotografie a actelor realizată cu telefonul este suficientă.

     De menţionat faptul că din costul de 85 lei al unui abonament lunar pe toate liniile, Primăria Braşov suportă 70 lei, iar 15 lei sunt plătiţi de către elev.


   Documentele necesare şi procedura: 


    1. Logarea în sistem, realizabilă prin introducerea seriei cardului de transport şi a CNP-ului elevului.

    2. Completarea unor câmpuri clare cu date de contact: o adresă de e-mail a elevului sau părintelui acestuia, un număr de telefon al elevului sau părintelui şi selectarea dintr-o listă a unităţii de învăţământ frecventate.

    3. Introducerea unor copii ale unor documente scanate sau fotografiate: carnetul de note al elevului (fila cu datele personale), cartea de identitate sau certificatul de naştere al elevului, cartea de identitate a părintelui acestuia.

     4. Plata efectivă a abonamentului: selectarea unei perioade dintre cele patru setate pentru care se face abonamentul şi plata efectivă, prin introducerea unor date de pe cardul bancar.