Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la data de 30.09.2017 a fost de 7.700 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

          În perioada 01.09.2017 – 30.09.2017 au intrat în evidenţa Agenţiei Braşov un număr de 452 persoane şi au ieşit din evidenţa AJOFM Braşov 724 persoane.

       În luna septembrie, prin acordarea serviciilor gratuite au fost încadrate în muncă un număr de 260 persoane, dintre care 132 femei.
 
        Serviciile de care au beneficiat persoanele încadrate în muncă sunt: medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, formarea profesională, subvenţionarea locului de muncă pentru persoanele peste 45 de ani, unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie  şi absolvenţi. 

       Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii septembrie, 3.04%, este în uşoară scădere faţă de valoarea ratei şomajului înregistrată la finele lunii august, care a fost de 3.15%.
 
       Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei si anume 7.700, 1.081 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj, diferența de 6.619 persoane  fiind persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

     Din mediul urban provin 1.916 persoane, iar din mediul rural, 5.874 persoane.

     Femeile reprezintă 40,5 % din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţa Agenţiei.

     În funcţie de nivelul studiilor, majoritatea persoanelor indemnizate aflate în evidenţa AJOFM Braşov continuă să fie cele fără studii medii 41%, cu studii medii 38% şi cu studii superioare 21%.  
 
      Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri indemnizați  este cea cu vârsta cuprinsă între 40 – 49 de ani, cu 28% din numărul persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei, urmată de grupa de vârstă cuprinsă între 50 – 55 ani, cu un procent de 24%.  
   
       Structura pe nivel de studii a persoanelor neindemnizate înregistrate la AJOFM Brașov, prezintă faptul că marea majoritate a acestora sunt persoane fără studii medii, după cum urmează: fără studii medii 96%, cu studii medii 3% şi cu studii superioare 1%.      

       Grupa de vârstă 30-39 ani reprezintă 25 % din totalul persoanelor neindemnizate, la egalitate cu grupa de 40-49 de ani.