Brașovul ar putea fi primul oraș din țară care să implementeze o strategie de transport public adresată cu precădere persoanelor care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de reședință. Regia Autonomă de Transport va înainta către Agenția Metropolitană Brașov o propunere de dezvoltare a transportului public de navetiști, pentru includerea în documentele programatice ale Polului de Creștere Brașov, respectiv în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă. Practic, s-ar putea înfiinţa trasee de transport public care să facă legătura între zonele rezidențiale ale Municipiului Brașov și zonele industriale din arealul metropolitan. Se are în vedere ca serviciile oferite să fie caracterizate prin capacitate mare de transport și funcționare la orele de început și sfârșit de program.