RAT Braşov va începe din data de 01 aprilie 2014 distribuţia trimestrială a biletelor gratuite pentru transportul în comun pe raza municipiului Braşov beneficiarilor actului normativ menţionat.
    Potrivit HCL nr. 261/2012 beneficiază, lunar, de 10 călătorii gratuite pe toate liniile RAT Braşov, cu excepţia liniei 20 (Livada Poştei – Poiana Braşov), următoarele categorii de persoane ce au domiciliul stabil în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice, definite astfel de Legea nr. 17/2000, cu completările ulterioare, respectiv femeile peste 63 de ani şi bărbaţii peste 65 de ani, persoane asistate social;
b) pensionarii, indiferent de vârstă şi de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în caz soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri sub 800 de lei. Nu vor primi asemenea bilete categoriile de pensionari care beneficiază de gratuitate totală în baza unor legi speciale: deportaţi, foşti deţinuţi politic, veterani de război şi IOVR, revoluţionari 1989 şi 1987. De asemenea, nici pensionarii ale căror venituri depăşesc suma de 800 de lei lunar nu vor primi bilete gratuite. Acordarea călătoriilor gratuite pe bază de bilet se va face după prezentarea următoarelor documente: original şi copie după buletin/carte de identitate; original şi copie după cuponul privind pensia pentru luna martie 2013; declaraţie; alte acte doveditoare a sursei de venit.
   Referitor la procedura eliberării biletelor gratuite, directorul general al RAT Braşov, ing. Cristian Radu a făcut următoarele precizări: “Înainte de primirea biletelor gratuite, beneficiarii HCL 261/2012 vor completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitanţii nu au alte venituri decât cele din pensie. Formularul pentru aceste declaraţii va fi pus la dispoziţie de către RAT Braşov. La ridicarea biletelor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa şi cuponul de pensie în original, pentru a i se aplica pe acest document o ştampilă de control, care atestă primirea tichetelor. Cuponul de pensie în original trebuie să fie din luna anterioară momentului acordării biletelor, respectiv luna martie a acestui an”.
   Deţinătorii de drept ai biletelor gratuite vor putea circula pe mijloacele de transport în comun ale RAT Braşov având asupra lor buletinul/cartea de identitate şi cuponul de pensie, în original sau copie.  RAT Braşov va distribui biletele gratuite prin toate casieriile proprii.