Primăria Brașov a lansat o nouă licitație pentru actualizarea celor două planuri urbanistice din zona veche a orașului, respectiv „PUZ Zona istorică Brașovul Vechi” și „Centrul istoric - Cetatea Brașovului”, valoarea contractului fiind estimată la 500.000 de lei cu tot cu TVA, iar ofertele vor putea fi depuse până la data de 11 decembrie 2020. Primăria Brașov a comunicat faptul că a reluat această licitație după ce primul contract pentru actualizarea PUZ-ului pentru centrul istoric a fost reziliat, din cauză că proiectantul nu a respectat termenele prevăzute. Ulterior, în 24 septembrie 2020 municipalitatea brașoveană a mai fost lansată o licitație, anulată în 5 octombrie ca urmare că nu au fost depuse oferte.

Viceprimarul Brașovului Flavia Boghiu, a precizat că noua licitație vine și cu unele noutăți. „Termenul alocat pentru elaborarea acestui document a fost majorat de la 12 luni la 18 luni, pentru a permite consultarea cetățenilor din aceste zone. Obiectivele pe care și le propune Primăria pentru elaborarea celor două PUZ-ului sunt reducerea traficului rutier și creșterea zonelor pietonale, evitarea derapajelor în ceea ce privește construcțiile din cele două zone, precum și o atenție sporită pentru zonele verzi, atât cele publice cât și cele private”, a explicat Boghiu. Ea a mai spus că în caietul de sarcini aferent noii licitații Primăria Brașov a impus, realizarea unui studiu istoric amplu, iar din echipa de proiectare va trebui să facă parte și un expert în domeniul protejării monumentelor istorice, atestat de Ministerul Culturii și Cultelor.