Trei arhitecți, doi ingineri specialiști în construcții civile și chiar un psiholog au fost selectați pentru a face parte din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, ca reprezentanți ai societății civile, fiecare pentru un mandat de 3 luni de zile.

"În urma procesului de selecție, 20 de aplicanți și-au manifestat intenția de a face parte din Comisia Tehnică de Urbanism și Arhitectură a orașului Brașov. Dintre aceștia 6 au fost selectați. Aceștia vor ocupa pe rând, în mandate de câte 3 luni, această poziție. Vor avea drep de vot, fiind o premieră pentru municipiul Brașov faptul că un loc îi revine societății civile. Celorlalți aplicanți, care nu vor face parte din comisie, li se va oferi posibilitatea de a face parte din grupuri de lucru, dacă vor găsi domenii de interes pentru ei." a explicat viceprimarul Flavia Boghiu.

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism este organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului-şef al Municipiului Braşov.