Există încă foarte mulţi proprietari de terenuri agricole din judeţul Braşov care aşteaptă să îşi primească titlurile de proprietate, conform bzb.ro. Potrivit unui comunicat transmis de prefectul judeţului Braşov, Ciprian Băncilă, motivele pentru care cei îndreptăţiţi nu au intrat în posesia terenurilor sunt multiple, pornind de la lipsa resurselor financiare pentru efectuarea măsurătorilor, a lipsei planurilor parcelare, până la neînţelegerile dintre moştenitori şi situaţiile în care autorităţile locale nu au finalizat documentaţiile tehnice, esenţiale pentru emiterea titlurilor. Prefectul Braşovului le cere primarilor din judeţ, care sunt şi preşedinţii Comisiilor locale de Fond Funciar, să depună eforturi pentru finalizarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate. Termenul de eliberare a titlurilor de proprietate a fost prelungit până la data de 1 ianuarie 2018.