60 de persoane sunt înscrise pentru un post vacant sau temporar vacant la Spitalul Judeţean. Unitatea sanitară are libere în total 30 de locuri, atât temporar vacante, cât şi vacante (pe perioadă nedeterminată). Mai exact sunt disponibile pe perioadă nedeterminată opt posturi vacante de asistenţi medicali specialitatea medicină generală. Potrivit bzb.ro, posturi vacante sunt pentru asistenţi farmacie (2), asistent laborator (1), asistent radiologie (1). Alte 11 posturi vacante sunt pentru personalul auxiliar: infirmiere (10) şi spălătoreasă (1). La concurs mai sunt scoase şi 7 posturi temporar vacante: asistenţi medicali (5) şi infirmiere (2).  Cele mai multe dosare sunt depuse pentru posturile de asistenţi medicali – 38, dar şi pentru personalul auxiliar – 11. Concursul va avea loc în perioada 17-19 decembrie.