Reţeliştii din municipiul Braşov plătesc anual o taxă reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice, respectiv de 2,5 lei metrul liniar pe an pentru reţelele subterane şi 5 lei pe metru liniar pentru reţelele supraterane. Cei care întârzie cu plata plătesc însă, şi penalizări. Până acum, penalizările erau de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.  Consilierii locali au decis însă în ultima şedinţă,  stabilirea acestor penalităţi la 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen. Reţeliştii trebuie să îşi achite taxele pentru anul acesta până la data de 31 martie.